Missie

PEAK-IT heeft als missie haar klanten structureel en volledig te ondersteunen bij de toepassing en het gebruik van ICT.

Visie

In onze visie zullen alleen organisaties die optimaal de mogelijkheden van ICT-oplossingen voor hun business weten in te zetten en blijvend durven te innoveren, de leiders zijn en blijven in hun markt. Hierbij dient ICT als middel gezien te worden, vaak ook als ‘driver’ voor de business, maar nooit als doel op zich. De mens maakt daarbij altijd het verschil.

Kernwaarden

Het karakter van PEAK-IT is te omschrijven door de volgende kernwaarden:

  • Toegewijd – betrokken, betrouwbaar en hardwerkend
  • Proactief – anticiperen en vooruitdenken
  • Klantgericht – denken in oplossingen
  • Flexibel – dynamiek en ontwikkeling
  • Passie – energiek, gedreven en ambitieus
  • Transparant – open, helder en begrijpelijk

9+ organisatie

Klantbeleving staat centraal bij PEAK-IT. De 9+-managementstrategie is bij PEAK-IT doorgevoerd op alle niveaus. We willen verrassen, een stapje verder gaan, ons intrinsieke enthousiasme voor ICT en voor het helpen van een klant uiten. Soms zit ‘m dat in kleine dingen, soms in een groots gebaar. Waar het om gaat is dit: we hechten belang aan het overtreffen van verwachtingen.

  • Uw ervaring en beleving van onze service staan centraal
  • We denken pro-actief mee met onze klanten
  • Ideeën voor efficiency of verbetering voeren we direct uit