De wet DBA in werking

De wet DBA treedt op 1 mei 2016 in werking. Op deze datum verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die de opdrachtgever (nu nog) vrijwaart van premie- en loonbelastingafdracht. In de Wet DBA wordt de VAR vervangen door een systematiek van goedgekeurde modelovereenkomsten.

Goedgekeurde modelovereenkomsten

In een modelovereenkomst is de samenwerking tussen ZZP’er en opdrachtgever vastgelegd. Als ZZP’er is het belangrijk dat je de opdracht in zelfstandigheid uitvoert en de samenwerking niet als arbeidsovereenkomst is aangemerkt. Een heldere en concrete opdrachtomschrijving is ook een voorwaarde.

Criteria opdrachtomschrijving

Op www.belastingdienst.nl vind je de criteria voor zo’n opdrachtomschrijving. Zo geldt het uitvoeren van een functie niet als opdrachtomschrijving omdat het geen afgebakende opdracht is. Samen met jou en de opdrachtgever zorgen wij voor een correcte formulering van jouw opdracht. Met z’n drieën zijn wij ervoor verantwoordelijk dat de werksituatie in de praktijk niet afwijkt van wat er in het contract staat.

De Belastingdienst

Dat is belangrijk omdat de Belastingdienst op ieder gewenst moment controleert of de modelovereenkomst voldoet aan de criteria en er conform de overeenkomst wordt gewerkt. Als dit niet het geval is, gelden er consequenties voor de drie partijen. En dat kan leiden tot aanpassing van jouw fiscale status als ZZP’er.

Tot 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn voor de wet DBA. Dat betekent dat de Belastingdienst toezicht houdt maar geen handhavingsmaatregelen neemt. Uiteraard met uitzondering van fraude.

Hoe werkt PEAK-IT vanaf 1 mei 2016?

Vanaf 1 mei werken wij met een aantal standaard modelovereenkomsten. Deze passen bij onze dienstverlening en zijn vooraf goedgekeurd door de Belastingdienst. Zo beperken wij het risico voor jou als ZZP’er, de opdrachtgever en onszelf.